DEMİRÖZÜ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunmak,

b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,

ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,

d) (Değişik: 22/3/2013 tarihli ve 14 sayılı Olur) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,

e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,

f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,

g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il müdürlüğüne göndermek,

ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak,

h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini uygulamak,

i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,

j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

DEMİRÖZÜ İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM NUMARALARI
ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON NO
Necdet KAYA  İlçe Müdürü V. 0 (458) 4116030
Abdurrahman MÜFTÜOĞLU Mühendis 0 (458) 4116030
Rüçhan KONAR Vet.Hek 0 (458) 4116030
Eyüp LİMAN Ziraat Teknisyeni 0 (458) 4116030
Zeki KAPLAN Ziraat Teknisyeni 0 (458) 4116030
Taşkın ÜZÜM Vet.Sağ.Tek 0 (458) 4116031
Necati GÜDER Tek.Yrd 0 (458) 4116030
Sebahattin KALKAN V.H.K.İ 0 (458) 4116030
Bedir FİDAN Şoför (Geçici Görevli) 0 (458) 4116030
Bayram Ali KERSİN Daimi İşçi.Tarım Hiz.  0 (458) 4116030
Mustafa BAKKAL Daimi İşçi.Hay.Bak.  0 (458) 4116030
Bektaş FİDAN Daimi İşçi Tarım Hiz. 0 (458) 4116030
Yusuf ERSEN Daimi İşçi Tarım Hiz. 0 (458) 4116030
Çetin YAVUZ Daimi İşçi (Şoför) 0 (458) 4116030

 

 

Bayburt İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü - 2012